Beszámoló az Ügyvédnők közgyűléséről

Megtartotta éves rendes valamint tisztújító közgyűlését a Magyar Ügyvédnők Egyesülete.
Szeretném megosztani az olvasókkal a legfontosabb információkat.

A közgyűlést dr. Szűcs Andrea elnökasszony nyitotta meg, aki bevezetőjében az egyesület eredményes működéséről szólt, valamint arról, hogy a női ügyvédek száma az utóbbi években jelentősen növekedett. Budapesten például a kar 41 % a nő, míg a jelöltek között ez az arány már 60%! Ennek dacára képviseletünk a kamarai vezető szervekben még nem reprezentálja tényleges számarányunkat. Felvetette egy női kvóta bevezetésének szükségességét. Egyesületünk számos színvonalas szakmai rendezvény megszervezését mondhatja magáénak, többek között a zsúfolásig telt kamarai nagyteremben mostanság megtartott az új Ptk-ról szóló előadás-és nők lévén – budapesti, havi rendszerességű, kötetlen női csevegéssel vegyes vacsora összejöveteleink is népszerűek.

Egyesületünk tagja az Európai Jogásznők Szervezetének a EWLA-nak, (European Women Lawyers Association)melynek éves konferenciáin sok tagunk szerez nemzetközi tapasztalatokat. Az EWLA soron következő kongresszusára Brüsszelbe tagjaink saját költségükön, de közös szervezésben kilátogatnak. Egyesületünk országos szervezet, így számos vidéki kolléganő is részt vett a közgyűlésen. Ők beszámoltak arról, hogy ők milyen formában és gyakorisággal jönnek össze.

Az elnökségi tagok, a főtitkár, a felügyelőbizottság elnökének beszámolóit, a közhasznúsági jelentést és az éves pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, valamint meghatározta a következő év pénzügyi tervét.

Számos kolléganő hozzászólt, javasolta különféle női profilú társadalmi szervezetekkel a kapcsolat felvételt,illetve felvetődött az egyéni irodákat sújtó megélhetési problémák kezelésének kérdése is.
Feladatunk van számos.

Ezután került sor a választásra, melynek eredményeként Dr. Szűcs Andreát újjáválasztottuk elnökként, Dr. .Borbás Beatrix főtitkár, Dr. Gönczi Anna titkár lett, Alelnök: Bánátiné Dr. Makray Ilona, Szakmai alelnök: Dr. Katkó Anna, Országos alelnök: Dr. Orosz Balázsné Dr. Tornay Erzsébet,nemzetközi alelnök: Dr Prandler Katalin, Regionális alelnök Dr. Németh Gyöngyi Elnökségi póttagok: Dr. Gabos Szilvia, Dr. Kézdi Andrea és Dr. Kolossy Klára. A felügyelő bizottság elnöke: Dr. Kovács Annamária, valamint megválasztottuk a felügyelő bizottság tagjait ( Dr. Sándor Mária, Dr Nagy Magdolna, és 1 felügyelő bizottsági póttagot.(Dr. Sándor Éva)

A közgyűlés után rendkívül szórakoztató előadást hallhattunk Európaiság, hitelesség,protokoll címmel Görög Ibolya protokoll szakértőtől, aki humorosan és szemléletesen adott nekünk jó tanácsokat, mit és hogyan tegyünk, mi „tanult nők”.
Pár jó tanács és érdekesség: Fontos az elegancia, ezért viseljünk nyáron is elől zárt pár centis sarkú cipőt, térdnél nem rövidebb szoknyát, testszínű harisnyát és a hajunkat ha hosszú, tűzzük fel, vagyis öltözékünkkel és viselkedésünkkel is keltsük tanult nő benyomását. Ha valaki személyes szféránk határait feszegeti, vegyünk elő egy mappát és ezzel biztosítsuk magunknak magánszféránk (távolságtartó) biztonságát. Szólt arról is röviden, hogy hogyan beszéljünk, milyen szavakat használjunk, hogyan fogjunk kezet, és kinek milyen megszólítás dukál.. Ez ez előadás bevezetés volt az illemtanba, aminek folytatásra már most kíváncsiak vagyunk!
A közgyűlés estéjét nagyszámú résztvevővel, hangulatos -beszélgetős vacsora zárta.