„Pro bono” másként

Az Ügyvédek Lapjában az utóbbi időben többször felvetődött az un. „pro bono” ügyvédi munka. Legutóbb dr. Furmann Imre nevével fémjelzett tanulmányban, és még 2008 év őszén, dr. Sólyom László a Magyar Ügyvédek Napja c. rendezvényen elhangzott beszédében:”Örömmel vettem a hírt többfelől, hogy a magyar ügyvédség milyen szívesen vesz részt a pro bono ügyekben”. (Ügyvédek Lapja 2008/5.) Őszinte leszek, szívesen megtudakolnám, hogy a” többfelől” kit és mit takar és ugyan mi hangzott el… Azóta érlelem magamban alábbi gondolat- foszlányokat.

A maguk jogvédelmét megfizetni képtelen ügyfelek számára és az un „nemes”célok érdekében végzett ingyenes jogi munkára vitathatatlanul szükség van.

Véleményem szerint az államilag finanszírozott jogi segítői, pártfogó ügyvédi munka „quázi pro bono” tevékenység. Én legalábbis ennek hívom. Lehet, hogy most fennakad egyesek tekintete, miért sorolom ide az állam által dotált munkát, de úgy gondolom, hogy ügyenként 10-20.000.- Ft munkadíj áfástól és adó előtt, inkább tekinthető karitatív munkának, mintsem arányos díjazásnak.

Arról nem készül statisztika, hogy egy ügyvéd hányszor segít ismerősnek, barátnak, arra rászorulónak ingyenesen, erre vállalkozott Furmann doktor, hogy ezt feltérképezi.

De arról készült felmérés, hogy egy évben hányan fordulnak a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz államilag finanszírozott jogvédelmet kérve.

Az IRM honlapján fenn van ez a statisztika, és meglepetten az alábbi számokkal találkoztam. A 2008 as évet figyelembe véve: peres határozatok közül elutasító 3 %, megszüntető 2 % és a többség, engedélyezett azaz 95 %.
A peren kívüli ügyekben a statisztika épp fordított képet mutat:a Fővárost kiragadva-(de a megyék is hasonló számokat produkáltak): 2592 -ből 578 az engedélyező határozatok száma.

Még egy anomália. Peres képviselet esetén az ügy lezárását követően kap honoráriumot az ügyvéd.”A pártfogó ügyvéd a díjának megállapítása iránti kérelmét a per jogerős befejezését követő 6 hónapon belül terjesztheti elő; ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a perköltség viseléséről szóló jogerős határozatot 6 hónapon belül vette kézhez. „
Ez azt jelenti, hogy addig saját zsebre másol, közlekedik, tárgyal és hallgatja az ügyfelet, ír beadványt és veszi fel a telefonját. Az általam quasi karitativ munkának nevezett „jogi segítői munkáról” és annak további gyakorlati problémáiról is szívesen írnék, csak igyekszem a pennámat tompítani addig.

Dr. Sándor Éva

Bp. 2009.09.14