Szabályzatok

Elhatároztam, hogy az ünnepek alatti nyugalmas időben a restanciámat dolgozom fel. „Segítségemre” volt megfázásom is, ami a négy fal közé parancsolt.
A nagy elhatározás egyik része az volt, hogy rendet teszek az aktáim között és selejtezek, selejtezek……
Célom megvalósításához segítségül hívtam a MÜK honlapját, és átolvastam, lementettem, kinyomtattam (csak papírból bírok olvasni…) a fontosabb szabályzatokat. Van belőlük elég..
Azt gondolom, érdemes megosztanom ebbéli tapasztalataimat és hiányaimat a kollégákkal.
Félszegen kérdem meg, ki mindenki tud ezen terjedelmes iránymutatások részleteiről? Bevallom, sok érdekességet, újdonságot találtam bennük….
Egy gyöngyszemmel kezdem: „Az elektronikus másolatot a következő metaadatok elhelyezésével kell létrehozni és azt egyértelműen az eredeti papíralapú dokumentumhoz rendelni:
a) a papíralapú dokumentum megnevezése;
b) a papíralapú dokumentum fizikai méretei;
c) a másolatkészítő szervezet megnevezése és a másolatkészítő személy neve;
d) a másolatkészítő rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és verziószáma;
e) a másolatkészítés ideje;
f) érvényességi idő, vagy annak jelzése, hogy az érvényességi idő nem meghatározott.„( MÜK 2/2007. (XI.19.) SZABÁLYZATA A JOGÜGYLETEK BIZTONSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉVEL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS HASZNÁLATÁVAL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ FELADATOKRÓL 8.3.pont ) Ha ez nem lenne elég, ezen a lapon van még más ehhez hasonló, számomra teljesen követhetetlen tehát: megvalósíthatatlan követelmény is…
Jól esne, ha kamaránk a fenti és ehhez fogható borzalmakat kiirtaná a kötelező szabályzatból, vagy melléfűzne egy kedves, jogászoknak szánt lábjegyzetet: Ne izguljatok, ezzel ne törődjetek, nyugi, ezt a rendszer maga is megoldja.
Mondom én, aki az elektronikus eljárások nagy barátja és támogatója volnék…
Még jobban esne, ha több segítséget kapnánk a kamarától, (Magyar vagy Budapesti) hogy magunkévá tegyük ezen kötelező tudnivalókat a gyakorlatban. Ugyanis nem tudom, más hogy van vele, de én azért vagyok ügyvéd, többek között, mert a gyakorlatot szeretem, nem az elméletet. Kevés az időnk, nehéz pontról pontra értelmezni, silabizálni a követelményeket.
Köszönöm az e-mailben kapott infókat, ez is több, mint a múltban. De javasolnám, hívják fel a figyelmünket arra, mit, miért, mikor tegyünk. Félek, hogy robbanni fognak körülöttünk a bombák. Gondolok itt arra, hogy kizárólag nálunk lelhető fel az eredeti papír alapú dokumentum, azt életfogytig őriznünk kell! Mi lesz ha a gépünkről elszáll az összes e akta?? Tudom, a másolatot mentsük, nekem van másolatom, nem is az irodában tartom, elővigyázatosságból, persze akad, amiről nincs, általában félévente mentek, de mindenkinek van és több helyen?? Mi van, ha tűz van, mi van, ha betörnek???? vagy nem legyek ilyen aggodalmaskodó?
Kötelező archiválni, a szolgáltatóval, akit erre akkreditálnak, most folynak a tárgyalások. Az még nem világos számomra, hogy ha 2008.05.01-től vagyunk kötelesek archiválni, akkor azoknál, akik ez időpont előtt is elektronikus úton nyújtottuk be az anyagainkat, 2008.májusa előtti beadások hogyan lesznek a jövő számára konzerválva? Azt hiszem ez csak a jéghegy csúcsa, valószínűleg ennél lényegesebb problémák is felmerülnek ezzel kapcsolatban. ( Például mi lesz azon irattal, ami már ma sincs meg??)

A többi szabályzatban, – szégyen és gyalázat- sok új ügyvédi kötelezettségbe botlottam. Hátha más is így van vele, megosztom az olvasóval. Például kötelező bejelenteni a kamarának, ha székhelyszolgáltatásra vállalkozunk. Vagy a letéti számlánkat vezető bankunkkal kötött megállapodást a Kamarának be kell jelenteni, kivéve ha a bank belső szabályzata a kamarai gondnok elfogadását írja elő… stb. stb.
És ha már az információ hiányról írok. Jó lett volna ha, a van TEÁOR módosítási kényszer vagy nincs TEÁOR módosítási kényszer dilemmájának útvesztőiben kaptunk volna valami segédletet. Igaz, a hiba a jogalkotásban volt, (ez aztán megérne pár misét!) de legalább egy egységes állásfoglalást kaphattunk volna, hogy kényszerítsük az ügyfelet decemberben egy kis pénzköltésre, vagy ne.

Történt azért jó dolog is! Ítélőtáblai döntés ide meg oda, elég egy időbélyeget használnunk, ez is valami.

Nagyobb eredménynek tartanám (ha már itt tartunk), amennyiben az aláírási mintának nevezett, egyébként aláírási címpéldány funkciót betöltő iratunkat mindenhol (pld. földhivatal, stb.) elfogadnák, és nemcsak abban a cégeljárásban, ahova szántuk. És egy idézet a fenti szabályzatból:”6.2. Az ügyvéd nem jogosult cégeljáráson kívül aláírás-minta ellenjegyzésére, illetve az aláírásmintával összefüggésben hiteles kiadmányok kiadására, az elveszett minták időközbeni pótlására”. Szerintem ez teljesen irracionális dolog, hacsak nem a közjegyzői kar lobbitevékenységének része. De ez máshova vinné el írásom lényegét. Talán erről majd máskor.
Eddig jutottam a szabályzatok tanulmányozásában, ajánlom minden kolléga szíves figyelmébe, megéri!

Dr. Sándor Éva

Bp. 2009.01.06